Frequently Asked Question

Lägg till nytt e-post konto Apple iPhone/iPad
Last Updated 5 years ago

Börja med att gå in i Inställningar. Scrolla sedan ner till valet E-post, kontakter, kalendrar.

image
Här ser du nu dina aktiva e-postkonton.

image
Har du inget e-postkonto i mobilen ännu så har du bara valet Lägg till konto, det är detta du ska välja oavsett. I menyn som dyker upp så väljer du valet Annat.

image
I nästa meny så väljer du alternativet Lägg till e-postkonto

image
Nu kommer den första inställningsmenyn för e-posten.

Här anger du:

  • det namn du vill ska komma upp när du skickar e-post till någon,
  • vilken e-postadress kontot ska använda,
  • lösenordet för e-postkontot,
  • en eventuell beskrivning ifall du har fler e-postkonton i din telefon.
image
Välj sedan spara och invänta telefonens konfigurering. Efter detta kommer menyn upp där du kan välja IMAP eller POP. I det här exemplet använder vi IMAP.

image
Fyll nu i server för inkommande e-post:

  • Värdnamn: mail.jeloin.net
  • Användarnamn: Din e-postadress (exempelvis info@mindoman.se)
  • Lösenord: Ditt lösenord för e-postadressen
image
Fyll sedan i server för utgående e-post:

  • Värdnamn: mail.jeloin.net
  • Användarnamn: Din e-postadress (exempelvis info@mindoman.se)
  • Lösenord: Ditt lösenord för e-postadressen

image
Klicka sedan på Nästa och invänta telefonen som verifierar kontouppgifterna.

image
När verifieringen är slutförd så får du upp valet vad som ska synkas mot vår e-postserver. Välj här endast E-post och sedan Spara

image
E-postkontot är nu inlagt på din telefon och du kan nu börja använda den för att Skicka/Ta emot e-post med ditt e-postkonto.

Nu är inställningarna klara och du kan nu testa kontot genom att klicka på hem-knappen i din iPhone och välja Mail.

Mapparna Utkast, Skickat och Raderat

Nästa steg är att ställa in så att din iPhone använder samma utkast, skickat och borttaget-mapp som din webbmail på Jeloin så att du ser samma meddelanden på både dessa.

Börja med att gå in i iPhones inställningsmeny. Scrolla sedan ner till valet E-post, kontakter, kalendrar.
image
Hitta sedan ditt nyinstallerade konto och välj sedan detta.

image
I nästa bild så klickar du åter på e-postadressen.

image
Längst ned i nästföljande fönster så väljer du Avancerat.

image
Här ser man sedan fyra val för brevlådorna, vi fokuserar dock endast på Utkast, Skickat och Raderat. Välj först Brevlådan Utkast.

image
Välj sedan mappen Drafts på servern.
image
Gör sedan samma sak för Brevlådan Skickat men välj här mappen Skickat.
image
Gör slutligen samma sak för Brevlådan Raderat men välj här mappen Trash.

image
Nu ska din skärm visa följande om allt är korrekt inställt:
image
Nu kan du börja använda din iPhone med ditt e-postkonto.

image

This website relies on temporary cookies to function, but no personal data is ever stored in the cookies.
OK

Loading ...