Frequently Asked Question

Lägga till nytt e-post konto Apple Mail
Last Updated 5 years ago

Så här gör du för att installera ett e-postkonto i Mail. Denna guide gäller den svenska versionen av Mail 10.2 som följer med Mac OS 10.12 (Sierra) och senare versioner. Vissa avvikelser kan förekomma mellan olika versioner och språk, men det bör vara enkelt att följa denna guide även om du använder en annan version av Mail.

Starta programmet enligt de medföljande instruktionerna. Om du startar programmet för första gången startas installationsguiden direkt, i annat fall går du in i menyn Mail och väljer Lägg till konto.

image
Välj här att lägga till ”Annat Mail-konto” för att lägga till en e-postadress från ditt Jeloin.

image
I nästa ruta så anger du ditt namn, din e-postadress och det tillhörande [lösenordet.] Klicka på logga in och du kommer då få meddelandet att Mail inte kunde verifiera kontot.

image

image
Ange nu din e-postadress som användarnamn samt server för inkommande och utgående e-post till ”mail.jeloin.net” och klicka sedan igen på ”Logga in”

image
Välj att endast använda E-post.

image
Du kan nu skicka och läsa e-postmeddelanden i din Mac Mail klient
This website relies on temporary cookies to function, but no personal data is ever stored in the cookies.
OK

Loading ...