Frequently Asked Question

Lägga till nytt e-post konto till Microsoft Outlook 2016 (automatiskt)
Last Updated 5 years ago

Starta programmet enligt de medföljande instruktionerna. Om du startar programmet för första gången så får du automatiskt fram guiden Skapa ett nytt e-postkonto. I annat fall går du in i menyn Arkiv och väljer Lägg till nytt konto.

image
I nästa ruta anger du din e-postadress och tillhörande lösenord och klickar på nästa.

image
Du får nu upp en varning om du vill tillåta den automatiska konfigureringen av din epost och här väljer du “Tillåt”

image
Outlook kommer nu att hitta dina e-postinställningar och du kan nu ta emot och skicka e-post från ditt e-postkonto. Skulle det inte fungera, se då sektionen nedan för manuella inställningar

image
This website relies on temporary cookies to function, but no personal data is ever stored in the cookies.
OK

Loading ...