Frequently Asked Question

Generella värmeproblem
Last Updated 5 years ago

  • Värmeproblem på grund av överklockning
    Har du överklockat din CPU eller GPU?
    På sommarn är det alltid varmare i rummet och det kan vara så att någon del i datorn går för varmt och stänger av sig själv för att skydda din hårdvara.

    Lösning: Prova att gå in i BIOS och återställ inställningarna till "optimized default" starta om din dator och se om det hjälpt.

  • Värmeproblem på grund av dålig kylning
    Det är rekommenderat att regelbundet öppna datorn (om möjligt) och med tryckluft blåsa ut fläktar och kylfänsar etc från damm för att optimera luftflödet och där med datorns möjlighet att hålla sin temperatur. Kontrollera chassi fläktar och ev. damfilter. Använd inte en dammsugare för att suga ut dammet. Detta skapar statisk elektrisitet och kan skada komponenter i din utrustning.
This website relies on temporary cookies to function, but no personal data is ever stored in the cookies.
OK

Loading ...