Frequently Asked Question

E-post inställningar
Last Updated 5 years ago

Server för inkommande e-post (POP3)
mail.jeloin.net, port 110
alternativ
mail.jeloin.net, port 995 (SSL, användarnamn och lösenord skickas krypterat)

Server för inkommande e-post (IMAP)
mail.jeloin.net, port 143
alternativ
mail.jeloin.net, port 993 (SSL användarnamn och lösenord skickas krypterat)

Server för utgående e-post (SMTP)
Enligt uppgift från din internetleverantör
alternativ, okrypterad autentiserad anslutning
mail.jeloin.net, port 587
alternativ, krypterad autentiserad anslutning
mail.jeloin.net, port 465

Webmail
http://mail.jeloin.net/
This website relies on temporary cookies to function, but no personal data is ever stored in the cookies.
OK

Loading ...